Marry Me Diamonds

คุณภาพของเพชร

คุณภาพของเพชร

สี

ถึงแม้ว่าเพชรในธรรมชาติมี “สีสันแพรวพราว” หลากหลายสี เช่น สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า แต่โดยทั่วไปแล้วอัญมณีที่คุณเลือกเป็นแหวนหมั้นมักจะเป็นอัญมณีที่แทบจะไม่มีสีหรือไม่มีสีเลย การจัดระดับปริมาณสีของระบบ GIA แบ่งเป็นระดับตั้งแต่ D ถึง Z ตัวอักษรแต่ละตัวแทนระดับสีดังนี้

  • D= ปราศจากสี (Completely colorless)
  • E-F = แทบไม่มีสี (Essentially colorless)
  • G-H = เกือบปราศจากสี (Near colorless)
  • I-M = ขาวนวลอย่างเห็นได้ชัด (Visibly off-white)
  • N-Z = มีสีเห็นได้ชัดเจน (Clearly noticeable color)

เพชรของ MarryMeDiamonds มีระดับสีจากระดับ F G ไปจนถึง H ซึ่งเป็นระดับสีที่สว่างใสอย่างชัดเจนและเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นเพชรคุณภาพสูง

นักทำเครื่องประดับต่างยกย่องเพชรระดับสี D เนื่องจากเป็นระดับที่ไม่มีสีเลย อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่เราจำหน่ายเครื่องประดับมา เราพบว่าความแตกต่างของเพชรระดับที่ปราศจากสีและระดับแทบไม่มีสีนั้นละเอียดอ่อนมาก เพชรที่ได้รับการจัดระดับ I/K และระดับที่ต่ำลงไปเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นสีหรือแต้มสีได้อย่างชัดเจน

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเลือกเฉพาะเพชรระดับสีตั้งแต่ F G ไปจนถึงระดับ H เท่านั้น จากประสบการณ์อันยาวนานของเรา ระดับสีทั้งสามนี้เป็นความสมดุลระหว่างผู้ที่หมายตาเพชรคุณภาพสูงโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินควรเพื่อแลกกับเพชรปราศจากสีที่หาได้ยากยิ่ง

diamond quality

ความสะอาด

ความสะอาดของเพชรวัดได้จากรอยทั้งในและนอกของเม็ดเพชร แน่นอนว่าเพชรจากธรรมชาติล้วนแล้วแต่มีรอยตำหนิ จึงทำให้เพชรแต่ละเม็ดมีลายพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ รอยภายในเพชรเรียกว่า “ตำหนิ” หรือ inclusion ในขณะที่รอยด้านนอกเรียกว่า “มลทิน” หรือ blemish เพชรที่ไร้รอยตำหนิภายในนั้นหาได้ยาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพชรที่ปราศจากรอยด่างพร้อยและเป็นเพชรที่มีราคาแพงมากที่สุด

MarryMeDiamonds ได้ตรวจสอบเพชรทุดเม็ดด้วยการส่องขยายเพื่อรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพอย่างเคร่งครัด

เราขอนำเสนอเพชรที่มีตำหนิสองประเภทตามระดับความสะอาดดังต่อไปนี้

VS 1-2 (Very Slightly Included) หรือมีตำหนิเล็กน้อยมาก

ระดับความสะอาดนี้จะเห็นรอยตำหนิภายในได้ต่อเมื่อใช้แว่นส่องขยายเท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าจะส่องขยายแล้วก็อาจจะพบรอบตำหนิใหญ่ ๆ หรือขนาดเล็กเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งยากที่จะเห็นรอยตำหนิเหล่านี้ได้ด้วยตาเปล่า

SI 1-2 (Slightly Included) หรือมีตำหนิเล็กน้อย

ระดับความสะอาดนี้มีรอยตำหนิที่เห็นได้ชัดมากขึ้นมาเล็กน้อย หากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพชรระดับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน อาจสามารถมองเห็นรอยตำหนิได้ด้วยตาเปล่า อย่างไรก็ตามเพชรในระดับช่างทำอัญมณียังถือว่าเป็นเพชร “น้ำงาม”

ความสะอาดของเพชรทั้งระดับ VS และ SI ต่างเป็นมาตรฐานการวัดที่แบรนด์อัญมณีระดับสูงส่วนใหญ่ยึดถือ รอยตำหนิเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ไม่มีผลต่อความคงทนของเพชรหรือทำให้ความงามตามธรรมชาติของเพชรด้อยลงแต่อย่างใด

ClarityDiagrams

Quick Menu
Follow Us

Copyright © 2019. Marry Me Diamonds All Rights Reserved. Web Design by Move Ahead Media - SEO Company Bangkok

ไปที่ด้านบน