นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

เอกสารนี้เป็น นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ของ MarryMeDiamonds.com และใช้บังคับกับสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่างๆ ที่เลือกใช้เว็บไซต์นี้

นโยบายดังกล่าว กล่าวถึงพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และสรุปความเกี่ยวกับข้อผูกพันและข้อกำหนดต่างๆ ของผู้ใช้งาน เว็บไซต์ และเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งวิธีการดำเนินการของเว็บไซต์ การจัดเก็บ และการปกป้องข้อมูลและสารสนเทศของผู้ใช้งาน ยังมีรายละเอียดแสดงไว้ในนโยบายนี้ด้วย สิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าของเราถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราเคารพและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้กับเรา

เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้และเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ ใช้วิธีการเชิงรุกกับสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และดูแลให้มีการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่างๆ ตลอดประสบการณ์เข้าเยี่ยมชม

การใช้คุกกี้ต่างๆ

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้งานเมื่อใช้ MarryMeDiamonds.com คุ้กกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็ก ที่บันทึกไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะติดตาม บันทึก และจัดเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ต่างๆ และการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ทำให้เว็บไซต์สามารถให้ประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงภายในเว็บไซต์นี้แก่ผู้ใช้งานต่างๆ ได้ ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์

หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะปฏิเสธการใช้และการบันทึกคุ้กกี้ต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ ลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของตน ผู้ใช้งานดังกล่าวควรดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นกับวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยที่เว็บบราวเซอร์ของตน เพื่อปิดกั้นคุ้กกี้ต่างๆ จากเว็บไซต์นี้และผู้ขายบริการภายนอกต่างๆ ด้วย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจใช้ข้อมูล ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

 • อำนวยความสะดวกการจัดซื้อต่างๆ ของท่าน และให้บริการต่างๆ ที่ท่านร้องขอ
 • ยืนยันและติดตามการสั่งซื้อของท่าน
 • ตอบกลับความคิดเห็น การสอบถาม และการร้องขอต่างๆ จากท่าน
 • ดำเนินการ หรือตอบสนองการยื่นสมัคร เพื่อโอกาสด้านอาชีพในปัจจุบันหรืออนาคตต่างๆ ของท่าน
 • ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่เราเชื่อว่าอาจเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่าน
 • เปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลของท่าน เพื่อหา ข้อผิดพลาด การงดเว้นกระทำ และความถูกต้องต่างๆ
 • ป้องกันและตรวจจับการหลอกลวง หรือการละเมิด
 • จัดหาและปรับปรุงบริการ และการเสนอสินค้าต่างๆ ของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ปรับปรุงการตลาดและการส่งเสริม และประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมด
 • วินิจฉัยความโน้มเอียงด้านสินค้าและบริการของท่าน
 • เสนอเนื้อหาส่วนบุคคล รวมทั้งการจัดหาเนื้อหาที่กำหนดตามความประสงค์ของผู้ซื้อ การปรับปรุงข้อมูล และการโฆษณาสินค้าไปยังท่าน
 • ทำความเข้าใจกับข้อมูลกลุ่มประชากร ความชอบ ความสนใจ และพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้า
 • บริหารและบรรลุการแข่งขัน และการส่งเสริมอื่นๆ ของเรา
 • การใช้ประโยชน์อื่นๆ กับความยินยอมของท่าน

ข้อมูลที่ท่านให้กับเราตลอดมาอาจมีการรวบรวม เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และถูกรวบรวมผ่านค้กกี้ต่างๆ เทคโนโลยีอื่นๆ และข้อมูลที่เราได้รับมาจาก หุ้นส่วน กิจการในเครือ และบุคคลที่สามอื่นๆ

การติดต่อและการสื่อสาร

การที่ลูกค้าติดต่อกับเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ใช้งาน และการให้รายละเอียดส่วนบุคคลใด ที่มีการร้องขอนั้น เป็นไปด้วยความเสี่ยงของตนเอง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยจนถึงเวลาที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไป มีการใช้ความพยายามทุกประการเพื่อให้กระบวนการส่งอีเมล์มีความปลอดภัยและมั่นคง แต่ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานต่างๆ ทราบว่า ในการใช้รูปแบบดังกล่าวกับกระบวนการอีเมล์ต่างๆ นั้น ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง

MarryMeDiamonds.com สงวนสิทธิที่จะใช้ข้อมูลใด ที่นำเสนอ เพื่อให้ข้อมูลต่อไปกับท่านเกี่ยวกับสินค้า/บริการต่างๆ ที่เสนอ หรือเพื่อช่วยท่านในการตอบคำถาม หรือการสอบถามใดของท่าน ซึ่งรวมถึงการใช้รายละเอียดของท่านเพื่อสมัครสมาชิก รายการจดหมายแจ้งข่าวอีเมล์ ใดของเว็บไซต์ ให้กับท่าน แต่จะกระทำต่อเมื่อได้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนให้กับท่าน และท่านได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งเมื่อยื่นแบบฟอร์มใดในกระบวนการอีเมล์ หรือซึ่งท่านในฐานะผู้บริโภคได้เคยซื้อมาก่อน หรือเคยสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับจดหมายแจ้งข่าวอีเมล์ เท่านั้น

จดหมายแจ้งข่าวอีเมล์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการกับโปรแกรมจดหมายแจ้งข่าวอีเมล์ ที่ใช้เพื่อแจ้งให้สมาชิกต่างๆ ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่เว็บไซต์นี้จัดหา ผู้ใช้งานต่างๆ สามารถสมัครสมาชิกผ่านกระบวนการอัตโนมัติออนไลน์ หากมีความประสงค์ โดยถือเป็นการกระทำตามดุลพินิจของตนเอง การสมัครสมาชิกบางอย่างสามารถกระทำด้วยมือได้ โดยการทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ใช้งานเสียก่อน

หากท่านต้องการสำเนาข้อมูล ที่ถือครองอยู่เกี่ยวกับท่าน โปรดติดต่อโดยมีหนังสือไปยังที่อยู่ทางธุรกิจที่ด้านล่างของนโยบายนี้

การเผยแพร่การตลาดอีเมล์ของเว็บไซต์นี้ หรือเจ้าของต่างๆ อาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกการติดตามต่างๆ ภายในอีเมล์ที่แท้จริงอยู่ กิจกรรมของสมาชิกจะถูกติดตามและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในอนาคต เพื่อการปรับปรุงการบริการลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ไปในการปรับแต่งการเผยแพร่อีเมล์ในอนาคต และให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นตามกิจกรรมให้กับผู้ใช้งาน สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเวลาโดยผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวแสดงรายละเอียดไว้ในตอนท้ายของการเผยแพร่ทางอีเมล์แต่ละครั้ง หากไม่มีระบบการยกเลิกเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ จะมีรายละเอียดคำแนะนำการยกเลิกการเป็นสมาชิกไว้อย่างชัดเจนแทน

ลิงค์ภายนอกต่างๆ

แม้ว่าเว็บไซต์นี้เพียงประสงค์ที่จะใช้ลิงค์ภายนอกต่างๆ ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและสัมพันธ์เกี่ยวข้อง แต่ผู้ใช้งานต่างๆ ก็ควรใช้นโยบายความระมัดระวังก่อนที่จะคลิกเว็บลิงค์ภายนอกใด ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ (ลิงค์ภายนอกต่างๆ เป็นลิงค์ข้อความ / ธง / ภาพ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่สามารถคลิกได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับ www.gia.edu

จ้าของต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถรับรอง หรือยืนยันเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์ลิงค์ภายนอกใด แม้จะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ใช้งานต่างๆ พึงตระหนักว่า ตนต้องคลิกลิงค์ภายนอกต่างๆ นั้นด้วยความเสี่ยงของตนเอง และเว็บไซต์นี้รวมทั้งเจ้าของต่างๆ ไม่สามารถรับผิดสำหรับความเสียหาย หรือผลกระทบใด ที่เป็นสาเหตุจากการเข้าเยี่ยมชมลิงค์ภายนอกใดดังกล่าวได้

การโฆษณาและลิงค์สนับสนุนต่างๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์สนับสนุนและการโฆษณาต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะบริการผ่านหุ้นส่วนโฆษณาต่างๆ ของเรา ที่อาจมีรายละเอียด นโยบายสิทธิส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโฆษณาต่างๆ ที่นำเสนอนั้น

การคลิกรายการโฆษณาใดดังกล่าวจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ของผู้โฆษณา โดยผ่านโปรแกรมอ้างอิง ที่อาจมีการใช้คุ้กกี้ต่างๆ และจะติดตามจำนวนการอ้างอิงที่ส่งมาจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้คุ้กกี้ ที่มีการบันทึกไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่าน ดังนั้นผู้ใช้งานต่างๆ พึงตระหนักว่า ตนได้คลิกลิงค์สนับสนุนภายนอกต่างๆ นั้นด้วยความเสี่ยงของตนเอง และเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเจ้าของต่างๆ ไม่สามารถรับผิดสำหรับความเสียหาย หรือผลกระทบใด ที่เป็นสาเหตุจากการเข้าเยี่ยมชมลิงค์ภายนอกใดดังกล่าวได้

ลิงค์ร่นระยะยาวต่างๆ ในสื่อสังคม

เว็บไซต์นี้และเจ้าของต่างๆ สามารถแชร์เว็บลิงค์ไปยังเว็บเพจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยผ่าน บัญชีแพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆ ของตน โดยการตั้งค่าเริ่มต้น แพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆ บางอย่าง จะร่นระยะยาวของยูอาร์แอลต่างๆ (เว็บแอดเดรสต่างๆ) ที่มีความยาว

ผู้ใช้งานต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณที่ดี ก่อนที่จะคลิกยูอาร์แอลร่นระยะยาวใด ที่เผยแพร่ใน แพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆ โดยเว็บไซต์นี้และเจ้าของต่างๆ แม้จะได้ใช้ความพยายามจนถึงที่สุดเพื่อให้มีการเผยแพร่เฉพาะยูอาร์แอลที่แท้จริงเท่านั้น แต่ แพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆ จำนวนมาก มีแนวโน้มที่จะทำการสแปมและแฮ็ก ดังนั้นเว็บไซต์นี้และเจ้าของต่างๆ จึงไม่สามารถรับผิดสำหรับความเสียหาย หรือผลกระทบใด ที่อาจเป็นสาเหตุจากการเข้าเยี่ยมชมลิงค์ร่นระยะยาวใดนั้นได้

แพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆ

การติดต่อสื่อสาร ข้อตกลง และการดำเนินการต่างๆ โดยผ่าน แพลตฟอร์มสื่อสังคมภายนอกต่างๆ ที่เว็บไซต์นี้และเจ้าของต่างๆ มีส่วนร่วมนั้น เป็นการกำหนดตามความประสงค์ด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตลอดทั้ง นโยบายสิทธิส่วนบุคคลต่างๆ ที่มีอยู่กับ แพลตฟอร์มสื่อสังคมแต่ละแห่ง ตามลำดับ

ผู้ใช้งานต่างๆ ควรใช้ แพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆ อย่างชาญฉลาด และโดยเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล และรายละเอียดส่วนบุคคลต่างๆ ของตน

เว็บไซต์นี้อาจใช้ ปุ่มการแชร์ทางสังคมต่างๆ ซึ่งช่วยในการแชร์เนื้อหาเว็บโดยตรงจากเว็บเพจต่างๆ ไปยัง แพลตฟอร์มสื่อสังคม ที่น่ากังขา ดังนั้นก่อนการใช้ ปุ่มการแชร์ทางสังคมต่างๆ ดังกล่าว ผู้ใช้งานต่างๆ ต้องทราบว่า ตนกระทำด้วยดุลพินิจของตนเอง และพึงสังเกตว่า แพลตฟอร์มสื่อสังคม อาจติดตามและบันทึกการร้องขอแชร์เว็บเพจตามลำดับผ่าน บัญชีแพลตฟอร์มสื่อสังคม ของท่านเอง

สิทธิของ MarryMeDiamonds.com

ท่านยอมรับและเห็นด้วยว่า MarryMeDiamonds.com มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ หน่วยงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ รัฐบาล ภาษี การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายใด และ/หรือ สละสิทธิต่างๆ ในการดำเนินการใดกับ MarryMeDiamonds.com หากเว็บไซต์เชื่อว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ดังกล่าวนั้น

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
Marry Me Diamonds Co., Ltd.
8/7 Factory Condo Building,
Soi Sukhapiban 2,
Gemopolis Industrial Estate
Soi 31, Dokmai, Prawes,
Bangkok 10250
THAILAND
Hit enter to search or ESC to close